top of page

                    Turkish

Bu web sitesi, aynı zamanda sitenin sahibi olan Gökhan Tiryaki, Tibet Tiryaki tarafından işletilmektedir. Bu Şartlar, tarafımızca sunulan web sitemizin ve hizmetlerimizin kullanımına dair şartları ve koşulları belirler. Bu web sitesi ziyaretçilere İşletmeci hakkında bilgi, İletişim bilgileri, Fotoğraf işletimi ve Festivaller hakkında bilgi sunar. Web sitemize erişim sağlayarak veya kullanarak bu Şartları okuduğunuzu, anladığınızı ve bunlara bağlı kalmayı kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz.

Web sitemizi kullanmak ve/veya hizmetlerimizden yararlanmak için site içi satın alımları yapacak yaş seviyesinde olmanız, ve bağlayıcı bir sözleşme olan bu Şartların tarafı olabilecek yasal yetki, hak ve özgürlüğe sahip olmanız gerekir. Bu web sitesini kullanmanız ve/veya hizmet almanız ülkenizde yasaklanmışsa veya yürürlükteki herhangi bir yasal düzenleme size bu izni vermiyorsa, web sitenizi kullanamaz ve/veya hizmet alamazsınız.

Bir ürün/hizmet satın alırken ve ödeme sürecini tamamladığınızda, ürün/hizmet satışına dair yasal olarak bağlayıcı bir sözleşmeye tabi olursunuz.

Ürünlerimiz/hizmetlerimiz için talep ettiğimiz fiyatlar web sitesinde listelenmiştir. Sergilenen ürünler/hizmetler için fiyatlarımızı herhangi bir zamanda değiştirme ve sehven oluşabilecek fiyat hatalarını düzeltme hakkımız saklıdır. Fiyatlar ve satış vergileri hakkında ek bilgi ödemeler sayfasında mevcuttur.

Hizmetler ve hizmet kullanımınızla bağlantılı olarak karşılaşabileceğiniz vergiler ve olası işlem ücretleri gibi diğer ücretler, ödeme yönteminizden aylık bazda tahsil edilecektir.

Hasar görmüş herhangi bir ürünü, satın alma tarihinden itibaren 14 gün içinde, ambalajı ve aksesuarlarıyla birlikte, orijinal faturasını ibraz ederek iade etmeniz yeterlidir; ürünü değiştiririz veya satın alırken kullanıldığınız ödeme yöntemiyle para iadesi teklif ederiz. Bununla birlikte, lütfen şunları dikkate alın: (i) Ürünler satın alındıkları ülkede kargo ücreti satın alan taraf tarafından ödenerek iade edilebilir. Durum uygun ise tüm ürünlerde iade kabul edilebilir.

Hizmetleri veya hizmetlerin herhangi bir özelliğini sunmayı bırakma veya hizmetler için kısıtlamalar getirme dahil olmak üzere sunduğumuz hizmetlerde herhangi bir zamanda değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Hizmetlere erişimi, herhangi bir sebeple veya sebep göstermeksizin, önceden bildirimde bulunmadan ve sorumluluk üstlenmeksizin kalıcı veya geçici olarak sonlandırabilir veya askıya alabiliriz.

Bizden satın alınan bir ürünle ilgili olarak garanti süresi dahilinde bir kusur bildirimi geldiğinde, kusurlu olduğu iddia edilen ürünü kendi tercihimize bağlı olarak onarmak ve değiştirmek bizim sorumluluğumuzdadır. Onarılan veya değiştirilen ürünlerin müşteriye tesliminde gönderim ücreti tarafımızca karşılanır, ancak ürün iadelerinde gönderim ücreti müşteriye aittir.

Burada bulunan veya buradan aktarılan Hizmet ve her türlü yazılım, görüntü, metin, grafik, logo, patent, marka, telif, fotoğraf, ses, video, müzik dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm materyaller ve bunlarla ilgili tüm Fikri Mülkiyet Hakları münhasıran Gökhan Tiryaki, Tibet Tiryaki ve yasal temsilcilerine aittir. Burada açıkça belirtilmedikçe, bu Şartlarda yer alan hiçbir husus bu Fikri Mülkiyet Hakları dahilinde veya çerçevesinde herhangi bir lisans sağlamaz; ve buradan türev çalışmalar oluşturmak, satmak, lisanslamak, tadil etmek, kiralamak, dağıtmak, kopyalamak, çoğaltmak, teşhir etmek, sergilemek, yayınlamak, adapte etmek veya düzenlemek yasaktır.

Gökhan Tiryaki, Tibet Tiryaki; web sitesini veya web sitesinde sunulan hizmetlerden herhangi birini kullanımızdan kaynaklanan veya kullanımızla bağlantılı nedenlerle üçüncü şahıslar lehine sonuçlanan her türlü talep, kayıp, yükümlülük, hak iddiası veya masraftan (avukatlık ücretleri dahil) masun tutmayı ve zararını tazmin etmeyi kabul etmektesiniz.

Gökhan Tiryaki, Tibet Tiryaki, hiçbir şart altında ve yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, hizmetin kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan kar, iyi niyet, kullanım ve veri kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir dolaylı, cezai, arızi, özel, sonuç olarak ortaya çıkan veya örnek niteliğindeki zararlardan veya bunlarla ilgili diğer maddi olmayan kayıplardan sorumlu tutulamaz.

Gökhan Tiryaki, Tibet Tiryaki, yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, herhangi bir içerik hatası, kusuru veya yanlışı; hizmetimize erişiminizden veya hizmetimizi kullanmanızdan kaynaklanan herhangi bir nitelikle kişisel yaralanma veya maddi hasar ve güvenli sunucularımıza ve/veya burada saklanan tüm kişisel bilgilere yetkisiz bir şekilde erişim sağlanması ve kullanılması ile ilgili olarak hiçbir sorumluluk ve yükümlülük kabul etmez.

Bu şartları herhangi bir zamanda kendi takdirimize bağlı olarak değiştirme hakkını saklı tutarız. Bu nedenle, bu sayfayı düzenli olarak gözden geçirmelisiniz. Şartlarda maddi değişiklikler yaptığımızda bu konuda sizi bilgilendiririz. Bu tür değişikliklerden sonra Web Sitesini veya hizmetimizi kullanmaya devam etmeniz, yeni Şartları kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu şartlardan herhangi birini veya Şartların gelecekteki herhangi bir versiyonunu kabul etmiyorsanız, web sitesini veya hizmeti kullanmayın veya bunlara erişim sağlamayın (veya erişim sağlamaya devam etmeyin).

Bizden zaman zaman posta, e-posta veya bize sağladığınız diğer herhangi bir iletişim yöntemi (telefon numaranız üzerinden yapılan aramalar ve gönderilen kısa mesajlar dahil) yoluyla tanıtıcı materyal veya bildirim almayı kabul etmiş oluyorsunuz. Bu tür materyal veya bildirimler almak istemiyorsanız lütfen bize bildirin. 

Burada sağlanan Şartlar, haklar, çözümler ve bu Şartlarla ve/veya hizmetlerle ilgili tüm hak iddiaları ve anlaşmazlıklar, yasalar arası ihtilaflara bakılmaksızın, sadece ve münhasıran Türkiye yasalarına tabi olacak, bu yasalar kapsamında yorumlanacak ve bu yasalara uygun olarak çözülecektir. Bu tür hak iddiaları ve anlaşmazlıklar gündeme geldiğinde, işbu belgeyle, bunların münhasıran İstanbul sınırları içinde bulunan yetkili bir mahkeme tarafından karara bağlanmasına rıza göstermiş oluyorsunuz. Uluslararası Mal Satışına ilişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin uygulanması işbu belgede açıkça hariç tutulmuştur.

Güvenliğiniz bizim için önemli. Bu sebeple bizimle paylaşacağınız kişisel verileriz hassasiyetle korunmaktadır.

Biz, veri sorumlusu olarak, bu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası ile, hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz ve hukuki sebeplerimiz ile; işlenen verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu hususunda sizleri aydınlatmayı amaçlıyoruz.

IP adresiniz ve kullanıcı aracısı bilgileriniz, sadece analiz yapmak amacıyla ve çerezler (cookies) vb. teknolojiler vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir.

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz sadece analiz yapmak suretiyle; sunduğumuz hizmetlerin gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getirebilmek, bu hizmetlere sizin tarafınızdan ulaşılabilmesini ve maksimum düzeyde faydalanılabilmesini sağlamak, hizmetlerimizi, ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirebilmek ve sizleri daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçeveler içerisinde buluşturabilmek ve kanundan doğan zorunlulukların (kişisel verilerin talep halinde adli ve idari makamlarla paylaşılması) yerine getirilebilmesi amacıyla, sözleşme ve hizmet süresince, amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız ve/veya verdiğimiz, sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz, iş birliği yaptığımız, yurt içi ve yurt dışındaki 3. şahıslar ile kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli ve idari makamlara, gerekli teknik ve idari önlemler alınması koşulu ile aktarılabilecektir.


Şartların yürürlülük tarihi: 1/08/2023 ten itibarendir.

English

This website is operated by Gökhan Tiryaki, Tibet Tiryaki, who is also the owner of the site. These Terms set the terms and conditions for the use of our website and services offered by us. This website offers visitors information about the Operator, Contact information, Photo operation and Festivals. By accessing or using our website, you confirm that you have read, understood and agreed to be bound by these Terms.

In order to use our website and/or benefit from our services, you must be at the age level to make in-site purchases and have the legal authority, rights and freedom to be a party to these terms, which are a binding contract. If your use of this website and/or service is prohibited in your country, or if any applicable legal regulation does not allow you to do so, you cannot use your website and/or receive services.

When you purchase a product/service and complete the payment process, you are subject to a legally binding contract for the sale of the product/service.

The prices we request for our products/services are listed on the website. We reserve the right to change our prices for the products/services exhibited at any time and to correct any price errors that may occur inadvertently.

 

Additional information about prices and sales taxes is available on the payments page.

Other fees, such as taxes and possible transaction fees, that you may encounter in connection with the Services and your use of the service will be charged to your payment method on a monthly basis.

It is sufficient to return any damaged product, together with its packaging and accessories, within 14 days from the date of purchase, by presenting the original invoice; we'll replace the item or offer a refund with the same payment method you used to purchase. However, please note that: (i) Products may be returned in the country of purchase at the buyer's expense for shipping. Returns are acceptable on all products if the situation is appropriate.

We reserve the right to make changes to the services we offer at any time, including to stop providing the services or any feature of the services or to impose restrictions on the services. We may permanently or temporarily terminate or suspend access to the Services for any or no reason, without notice and without liability.

When notification of a defect is received within the warranty period regarding a product purchased from us, it is our responsibility to repair and replace, at our option, the alleged defective product. In the delivery of the repaired or replaced products to the customer, the shipping fee is covered by us, but the shipping fee belongs to the customer for product returns.

All Intellectual Property Rights related to the Service and all materials including but not limited to all kinds of software, images, texts, graphics, logos, patents, trademarks, copyrights, photographs, audio, video, music contained herein or transferred from here belong exclusively to Gökhan Tiryaki, Tibet Tiryaki and their legal representatives. Except as expressly provided herein, nothing in these Terms grants any license under or under these Intellectual Property Rights; and to create, sell, license, modify, rent, distribute, copy, reproduce, display, display, publish, adapt or edit derivative works from herein.

Gokhan Tiryaki, Tibet Tiryaki; You agree to indemnify and hold harmless any claims, losses, liabilities, claims or expenses (including attorneys' fees) resulting from or in connection with your use of the website or any of the services offered on the website, resulting in favor of third parties.

Under no circumstances and to the fullest extent permitted by applicable law, shall the Gökhan Tiryaki, Tibet Tiryaki be liable for any indirect, punitive, incidental, special, consequential or exemplary damages or other intangible losses related thereto, including but not limited to loss of profits, good faith, usage and data, resulting from the use or inability to use the service.

Gökhan Tiryaki, Tibet Tiryaki, to the fullest extent permitted by applicable law, any content error, omission or inaccuracy; assumes no responsibility or liability for personal injury or property damage of any nature resulting from your access to or use of our service; and unauthorized access to or use of our secure servers and/or any personal information stored therein.

We reserve the right to change these terms at any time at our sole discretion. Therefore, you should review this page regularly. We will notify you when we make material changes to the Terms. Your continued use of the Website or our service after such changes constitutes your acceptance of the new Terms. If you do not agree to any of these terms or any future version of the Terms, do not use or access (or continue to provide) the website or service.

You agree to receive promotional material or notifications from us from time to time by mail, email, or any other communication method you provide to us (including calls made and text messages sent via your phone number). If you do not wish to receive such material or communications, please let us know.

The Terms, rights, remedies, and all claims and disputes regarding these Terms and/or services provided herein shall be governed solely and exclusively by the laws of Turkey, construed and resolved in accordance with these laws, without regard to conflicts of law. When such claims and disputes come to the fore, you hereby consent to their determination by a competent court located exclusively within the borders of Istanbul. The application of the United Nations Convention on the International Sale of Goods is expressly excluded herein.

Your safety is important to us. For this reason, your personal data that you will share with us is sensitively protected.

We, as the data controller, with this privacy and personal data protection policy, which personal data will be processed for what purpose, with whom and why the processed data can be shared, our data processing method and our legal reasons; We aim to enlighten you about your rights regarding your processed data.

​ ​

Your IP address and user agent information are only used for analytics and cookies etc. will be processed by means of technologies, automatic or non-automatic methods and sometimes obtained from third parties such as analytical providers, ad networks, search information providers, technology providers, recorded, stored and updated, within the framework and duration of the service and contractual relationship between us, on the basis of the legitimate interest processing condition. .

​ ​

Your personal data that you share with us only by analyzing; to fulfill the requirements of the services we offer in the best way, to ensure that these services can be accessed and utilized by you at the maximum level, to develop our services in line with your needs and to bring you together with broader service providers within legal frameworks, will be processed and updated in accordance with its purpose and proportionately during the contract and service period, in order to fulfill the

​ ​

Your personal data you share with us; It can be transferred to third parties, institutions and organizations at home and abroad, with which we receive and/or provide services to carry out our activities, with whom we have contractual relations, with whom we cooperate, and to judicial and administrative authorities upon request, provided that necessary technical and administrative measures are taken.

Effective date of the terms: From 1/08/2023.

bottom of page